MONTESSORI URICE ZA DOJENČKE, MALČKE in njihove starše

Vabimo k vpisu!

Vzgoja ustvarjalnih in samozavestnih otrok

Montessori izkustvene delavnice potekajo v pripravljenem okolju po principih montessori pedagogike. Materiali so skrbno izbrani in podpirajo individualni razvoj otroka. Materiali so postavljeni na nizkih policah. Pohištvo, mize in stoli so prilagojeni starosti otrok, prostor z več kot 70 kvadratnimi metri omogoča veliko gibanja.

'Tako smo odkrili, da izobraževanje ni nekaj, kar dela učitelj, ampak naravni pojav, ki spontano poteka v človeškem bitju. Do izobraževanja ne pride s poslušanjem besed, ampak z otrokovo izkušnjo udejstvovanja v okolju. Učiteljevo delo ni govoriti, temveč zagotoviti in razporediti v okolju, posebej pripravljenem za otroka, čim več spodbud za njegovo omikano delovanje.' (Maria Montessori, Srkajoči um, str. 45- 46)

Montessori gibalne urice

Raziskujem svoje možnosti!

Gibalne urice v pripravljenem okolju otroku nudijo potrebno podporo in izzive, ki jih potrebuje v svojem razvoju. Delavnice so namenjene otrokom in staršem. 

Prijave na: barbara@malicudo.si

Montessori soba

Delavnice potekajo v prostoru, ki naslavlja potrebe otrok. Vsi materiali so namenjeni otrokom in njihovemu raziskovanju. Spoštujemo njihov tempo in zanimanje.

Pripravljeno okolje

Gre za razvojno bogato pripravljeno okolje, v katerem lahko otrok SVOBODNO izbira med aktivnostmi, ki jih želi delati. Odrasli OPAZUJEMO in po potrebi pomagamo. V skupini so otroci MEŠANE STAROSTI, starejši otroci so tako model in po potrebi pomagajo mlajšim. Najmlajši otroci pa z opazovanjem starejših prejemajo nova znanja in veščine. Odrasli ne dajemo navodil, kaj mora otrok početi, ampak spoštujemo njegov razvoj - sledimo razvoju vsakega posameznika. Krepimo otrokovo SAMOMOTIVACIJO. Poskrbimo, da so materiali raznoliki in všečni otrokom, da se v otroku prebudi želja po raziskovanju.

Samostojno raziskovanje.

Materiala, dela, zmožnosti. 

Opazovanje.

Otroka in njegovega razvoja. 

Spoštovanje otroka in njegovega razvoja.

Otrok narekuje tempo. 

Potek uric

Delavnice so primerne za starše, ki želijo spoznati pristop, ki podpira otrokov naravni razvoj, na temelju ljubečega in spoštljivega odnosa do otroka.

Montessori soba

Urice so namenjene otroku in staršu.

OTROK v svojem tempu raziskuje pripravljeno okolje. Vse, kar je v okolju, je pripravljeno zanj in spodbuja njegov razvoj. Otrok dela v svojem tempu, brez vnaprejšnjih pričakovanj odraslih.

STARŠI poglobljeno opazujete svojega otroka, minimalno posegate v otrokovo delo ter odkrivate skrivnost razvoja. Postopno opuščanje nadzora je potrebno, da otrokom omogočimo razvoj v njihovem lastnem tempu. 

Kot VZGOJITELJICA pripravim okolje po pristopu montessori, opazujem otroka, da ugotovim, kaj potrebuje na trenutni stopnji razvoja, da mu lahko pripravim dodatne aktivnosti ter delam predstavitve (tako otroku kot staršu). 

Program: MONTESSORI URICE ZA DOJENČKE

Razvijamo koordinacijo oči - roka, pripravljene dejavnosti za razvoj ravnotežja, dejavnosti vsakdanjega življenja, jezika in umetnosti.

Primerno za otroke z dopolnjenim 11 mesecem starosti pa do 2,5 leta. 

Sreda

V TEKU!

16.30-18.00

Skupini se lahko pridružite kadarkoli.

Četrtek

V TEKU!

16.30-18.00

Skupini se lahko pridružite kadarkoli.

Program: MONTESSORI URICE ZA MALČKE

Krepimo motoriko, jezik, matematiko, zaznavanje, vsakdanje življenje, geografijo, biologijo, zgodovino in fiziko. 

Primerno za otroke, ki so dopolnili 2 leti in pol in do 6. leta.  

Ponedeljek

POLNO!

16.30-18.00

Skupini se lahko pridružite kadarkoli.

Torek

V TEKU!

16.30-18.00

Skupini se lahko pridružite kadarkoli.

Sobota

V TEKU!

9.00-11.00

Skupini se lahko pridružite kadarkoli.

Urice potekajo po ustaljenem urniku, z manjšimi spremembami. Terminski razpored prejmete ob prijavi. Urice med tednom trajajo eno uro in pol, en sklop je 8 uric. Urice ob sobotah trajajo dve uri, sklop 6 uric.

Otroci na uricah

 • svobodno raziskujejo material, ki je skrbno izbran in odgovarja otrokovi starosti,
 • opazuje druge, starejše otroke - in se uči; opazuje mlajše - in jim pomaga - grajenje skupnosti,
 • postaja vedno bolj samostojen, krepi samopodobo in samozaupanje,
 • preko dela krepi koncentracijo, koordinacijo celotnega telesa, pridobiva veščine finomotorike,
 • krepi odnose z drugimi in z okoljem,
 • je aktiven del družbe.

Dodatna podpora staršem: vključitev v zasebno FB skupino, kjer ste deležni dodatne podpore in razlage materialov, nasvetov in izkušenj.

Starši na uricah

 • naučite se opazovati otroka, 
 • podrobneje boste spoznali pedagogiko montessori in elemente, ki jih boste z lahkoto prenesli v domače okolje,
 • spoznali boste, kako igračo spremeniti v montessori igračo,
 • naučili se boste pomagati otroku le kadar je to potrebno in s strani otroka zaželeno.

Bogato senzorično doživetje

 • otroci raziskujejo in spoznavajo okolje okoli sebe,
 • okolje, ki je pripravljeno točno za njih ter
 • podpira njihov razvoj. 

 

 

Kot pedagoginja montessori, vašega otroka opazujem in ga spodbujam k samostojnemu raziskovanju okolja. 

Namen delavnic je podpreti otrokov razvoj, samostojno igro ter se naučiti kako komunicirati z otrokom na spoštljiv in ljubeč način.

Cenik, plačilni in osnovni pogoji

Cena sklopa 8 delavnic je 120,00€.

Cena sklopa 8 delavnic za dva otroka je 200,00€.

Urice vključujejo:

 • 1 x tedenski obisk (otrok in starš/skrbnik) v montessori sobi, v prostorih igralnice Mali ČuDo, Slovenska ulica 13, Murska Sobota,
 • obisk traja 90 minut, obiskujete skupino/termin, ki ste ga izbrali, ob predhodnem dogovoru so možne tudi zamenjave termina,
 • delovni listi (predlogi) za opazovanje, ki so namenjeni poglobljenemu razumevanju otrokovega razvoja,
 • urice so vodene s strani montessori pedagoginje in so razdeljene na 5 glavnih dejavnosti:
  • svobodna igra,
  • priprava malice,
  • malica, 
  • čas v krogu in 
  • tišina. 


Cena sklopa sobotnih 6 delavnic je 120,00€.

Cena sklopa sobotnih delavnic za dva otroka je 200,00€.

Urice vključujejo:

 • 1 x tedenski obisk (otrok in starš/skrbnik) v montessori sobi, v prostorih igralnice Mali ČuDo, Slovenska ulica 13, Murska Sobota - SOBOTNI TERMIN
 • obisk traja 120 minut.


Ostali pogoji:

 • število mest v posamezni skupini je omejeno na 7 družin (7 otrok + 7 odraslih + vzgojiteljica), 
 • ko je ena skupina zapolnjena, se odpre druga skupina; rezervacije so možne, vendar le ob plačilu 30% kotizacije,
 • vse podatke za plačilo prejmete ob prijavi na program na elektronski naslov,
 • pred vključitvijo v program prejmete povabilo na uvodno delavnico, na katero pridete brez spremstva otrok, kjer se boste seznanili z razvojnim principom montessori, dobili dodatne informacije ter odgovore na vsa vaša vprašanja,
 • sklop 6 oziroma 8 delavnic lahko koristite v času 10 tednov: če bi v času izvajanja delavnic prišlo do zaprtja dejavnosti, se izvajanje delavnic prestavi na čas po preklicu zaprtja,
 • za udeležbo na uricah je potrebno upoštevati veljavne določbe odlokov za preprečevanje širjenja okužbe s Covid, ki veljajo v času obiska, za kar se z oddajo prijavnice tudi obvezujete. 

Razpored delavnic za dojenčke in malčke

Previdnost v času covid-19

Ker skupaj zmoremo več!

Prosimo vas, da upoštevate aktualne previdnostne ukrepe v času covid-19. Če vi, otrok ali kdo iz vaše družine kaže znake bolezni, ostanite doma. Skupna priprava malice v času covid-19 ni mogoča.

Prosimo vas, da si ob prihodu temeljito umijete roke in/ali uporabite razkužilo. Kašljanje in kihanje v komolec, uporabljen robec za enkratno uporabo takoj odvrzite v koš za smeti.

Soba je pred vsako delavnico skrbno očiščena, materiali očiščeni in razkuženi. 

Montessori pedagoginja

Barbara Muhič

Barbara Muhič je pedagoginja montessori za starostno obdobje od rojstva do 6 let. Že več let vodi svojo zasebno igralnico za otroke Mali Čudo, kjer razvija kakovostne programe za otroke od 3. do 10. leta starosti. 

Je ustanoviteljica MONTESSORI SOBE, ki je prvi tovrstni program v Pomurju. Organizira različna predavanja z gostujočimi predavatelji ter vodi različna celodnevna izobraževanja, tako doma kot po Sloveniji: Izobraževanje za izvajalce sprostitvenih delavnic ter Izobraževanje za gozdne pedagoge

Je kreatorka in idejna voditeljica okolju prijaznih dogodkov in delavnic. Mali Čudo ustvarja Skrinja z zakladom je izdelek za kakovostno preživljanje prostega časa, ki je plod lastnega razvoja.

Stopi v kontakt

Podarjam ti darilo - brezplačni e-priročnik za starše malih in velikih otrok!

Priročnik in dnevnik opazovanj za krepitev discipline.


Darilo čaka nate tukaj!

Mali Čudo ustvarja Skrinja z zakladom

Škatlica za kakovostno preživljanje prostega časa za vso družino. Več ...

Izobraževanje za gozdne pedagoge

Osem urno praktično izobraževanje in bogat priročnik. Več ...

Izobraževanje za izvajalce sprostitvenih delavnic za otroke

Gibanje, igra, raztezanje, občutenje, dihanje in tišina, pozitivno mišljenje in sprostitev - več kot 400 aktivnosti. Več ...

.